Możesz pomóc-reaguj, zgłoś! Kampania społeczna Dyżurnet.pl

Rusza kampania społeczna Dyżurnet.pl, punktu kontaktowego przyjmującego zgłoszenia o nielegalnych treściach pojawiających się w Internecie. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem skutków, jakie niosą dla ofiar umieszczone w Internecie materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Zespół Dyżurnet.pl chce uwrażliwić internautów na ten problem i wskazać skuteczne narzędzie walki z takimi treściami - zgłaszanie ich do Dyżurnet.pl.

- Bezpieczny i przyjazny Internet wspólna odpowiedzialność wszystkich użytkowników – mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor instytutu badawczego NASK, prowadzącego punkt kontaktowy Dyżurnet.pl. - Szczególnie aktywnie musimy przeciwdziałać rozpowszechnianiu materiałów, powodujących ogromną krzywdę dzieci. NASK, jako instytucja specjalizująca się w bezpieczeństwie sieci, wielką wagę przykłada do projektów edukacyjnych i informacyjnych w tym obszarze, a ponad dziesięcioletnie doświadczenia zespołu Dyżurnet.pl potwierdzają, że w tej pracy możemy liczyć na wiele instytucji i zwykłych użytkowników - podkreśla dyrektor Kamieniecki.

Co roku tysiące dzieci na całym świecie pada ofiarą przestępstw o charakterze seksualnym. Część sprawców dokumentuje krzywdę dziecka w formie zdjęć lub filmów. Jeśli są one umieszczane potem w Internecie, dostęp do nich staje się nieograniczony. Sieć nie ma granic, a pedofile nie mają skrupułów i dzielą się materiałami zawierającymi treści przedstawiające seksualne wykorzystanie dziecka.

Tylko wsparcie zwykłych użytkowników Internetu pozwala wyspecjalizowanym punktom kontaktowym, takim jak Dyżurnet.pl, podejmować interwencje na rzecz eliminowania z sieci treści przedstawiających krzywdę dzieci, wyrządzoną w realnym świecie.

Zamieszczenie materiałów CSAM* prezentujących seksualne wykorzystanie dziecka w Internecie stanowi końcowy element procesu, mającego źródło w fizycznej i psychicznej krzywdzie dziecka. Udokumentowanie momentu seksualnej przemocy, jak i późniejsze jej upublicznienie, pogłębia traumę ofiary. Wtórna wiktymizacja, czyli ponowne przeżywanie krzywdy i stawanie się ofiarą kolejnego przestępstwa, będąca skutkiem dystrybucji takich materiałów, utrudnia dziecku uporanie się z negatywnymi konsekwencjami seksualnej przemocy oraz naraża je na dodatkowy, bardzo poważny stres. Z tego względu tak ważne jest przekazywanie informacji o obecności nielegalnych materiałów do Dyżurnet.pl, który, podobnie jak inne zespoły na świecie, podejmuje działania zmierzające do jego usunięcia z sieci.

*CSAM - Child Sexual Abuse Materials to termin określający materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie dziecka - utożsamiany z terminem „pornografia dziecięca” ponieważ oznacza fakt wykorzystania dziecka w świecie realnym.
Czym jest Dyżurnet.pl

Dyżurnet.pl, funkcjonujący w instytucie badawczym NASK, to jedyny w Polsce zespół przyjmujący informacje o publikowanych w Internecie treściach zabronionych prawem - przede wszystkim przedstawiających seksualne wykorzystanie dzieci. Zespół podejmuje działania na rzecz usunięcia tych materiałów z sieci.

Internauci mogą zgłaszać się anonimowo do Dyżurnet.pl zawsze, gdy natrafią w sieci na niepokojące treści. Można to zrobić anonimowo za pomocą formularza znajdującego się pod adresem https://dyzurnet.pl/formularz.html lub kontaktując się z zespołem telefonicznie dzwoniąc na numer 801 615 005 lub pisząc na adres [email protected].
Według polskiego prawa, osoba, która produkuje, posiada albo rozpowszechnia treści pornograficzne z udziałem małoletniego podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Dyżurnet.pl należy do międzynarodowej sieci INHOPE, która zrzesza 51 zespołów interwencyjnych, działających w 45 krajach. Internauci mogą do nich anonimowo zgłaszać napotkane w sieci nadużycia. Zespoły te sprawdzają, czy doszło do przestępstwa i kierują sprawy do organów ścigania lub kontaktują się z administratorami serwisów. Przekazują też sobie wzajemnie informacje, co pozwala działać wtedy, gdy internauta napotyka szkodliwe lub nielegalne treści umieszczone na zagranicznym serwerze.

Zespół Dyżurnet.pl funkcjonuje od 2005 roku, w tym czasie przeanalizował ponad 60 tysięcy zgłoszeń przesłanych przez użytkowników Internetu, instytucji oraz innych zespołów reagujących.
Dyżurnet.pl współpracuje z Akademią NASK, specjalizującą się w prowadzeniu projektów edukacyjnych na rzecz bezpiecznego i przyjaznego Internetu.

Szczegółowych informacji mediom udziela:
Martyna Różycka - Kierownik Zespołu Dyżurnet.pl
tel.: +48 608 580 828
tel.: +48 22 380 80 52

Patronat Honorowy

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rzecznik Praw Dziecka
Ministerstwo Cyfryzacji