Celem kampanii „Możesz pomóc- reaguj, zgłoś!" jest zwrócenie uwagi na problem skutków, jakie niosą dla ofiar umieszczone w Internecie materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Zespół Dyżurnet.pl chce uwrażliwić internautów na ten problem i wskazać skuteczne narzędzie walki z takimi treściami – zgłaszanie ich do Dyżurnet.pl

Kampania skierowana jest do wszystkich użytkowników internetu, którzy są narażeni na napotkanie w sieci materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Głównym narzędziem kampanii jest spot utrzymany w konwencji teatru cieni, który uświadamia, że w dobie globalnej sieci komputerowej materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie dziecka mogą być kopiowane błyskawicznie i rozpowszechniane na całym świecie niezależnie od tego, gdzie zostały zarejestrowane. Dodatkowo Zespół Dyżurnet.pl przygotował specjalne publikacje i broszury edukacyjne, w których przedstawia skalę zjawiska.


Na potrzeby kampanii przeprowadzono badanie, w którym sprawdzano postrzeganie przez internautów występowania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dziecka. Badania przeprowadzono w sierpniu 2016 roku, W badaniach wzięło udział ponad 1000 respondentów w wieku 18-65 lat.

Kampania Możesz pomóc- reaguj, zgłoś! Została objęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka. Kampania rozpoczyna się 15.09.2016 roku.

Patronat Honorowy

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rzecznik Praw Dziecka
Ministerstwo Cyfryzacji